سامانه مدیریت عملکرد کارکنان دانشگاه برای انجام ارزیابی سال ۱۳۹۵ از تاریخ ۲۰/‏۰۴/‏۹۶‬ راه اندازی شد.

۲۱ تیر ۱۳۹۶ | ۰۹:۰۵ کد خبر : ۳۲۹۳ اخبار
تعداد بازدید:۳۱۲

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارکنان و مدیران محترم دانشگاه می‌رساند به استناد بخشنامه شماره ۱۰۴۲۷۲/‏۱۵۵‬ مورخ ۲۰/‏۰۴/‏۹۶‬ سامانه مدیریت عملکرد کارکنان برای انجام ارزیابی سال ۱۳۹۵ راه اندازی شده است.
کلیه همکاران از ۲۰/‏۰۴/‏۹۶‬ لغایت ۰۴/‏۰۵/‏۹۶‬ مهلت دارند به سامانه مراجعه و نسبت به انجام ارزیابی اقدام نمایند.
تکمیل توافق نامه و فرم ثبت وقایع حساس برای سال ۹۵ الزامی نیست.


۴ رای