مهلت انجام ارزیابی عملکرد کارکنان برای سال ۹۵ تمدید شد.

۰۴ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۴:۲۹ کد خبر : ۳۳۱۱ اخبار
تعداد بازدید:۱۶۵

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارکنان و مدیران محترم دانشگاه می‌رساند مهلت انجام ارزیابی عملکرد کارکنان سال ۹۵ تا روز چهارشنبه مورخ ۱۱/‏۰۵/‏۹۶‬ تمدید شد.

نکات مهم:

  1. تکمیل توافق نامه و فرم ثبت وقایع حساس برای سال ۹۵ الزامی نیست.
  2. اظهار نظر کلی و فرصتهای یادگیری در فرم هر پرسنل توسط مدیر بلافصل باید تکمیل شود.
  3. توزیع نرمال و گرید بندی باید رعایت شود.