پایان مهلت ارزشیابی سال ۹۵

۱۶ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۶:۴۳ کد خبر : ۳۳۲۷ اخبار
تعداد بازدید:۷۲

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارکنان و مدیران محترم دانشگاه می‌رساند که مهلت انجام ارزشیابی سال ۹۵ به پایان رسیده است. امکان مشاهده کارنامه و امتیاز اخذ شده، پس از استخراج گزارش و تعیین تکلیف در خصوص افرادی که هنوز ارزشیابی ایشان توسط مدیران مربوطه انجام نشده است، میسر می‌باشد و در خصوص زمان مشاهده کارنامه، متعاقباً از طریق سامانه مدیریت عملکرد کارکنان اطلاع رسانی خواهد شد.