اطلاعیه

به اطلاع همکاران گرامی می‌رساند سیستم مدیریت عملکردکارکنان در قالب سامانه‌ای جدید آماده سرویس‌دهی می‌باشد. شایان ذکر است که ورود به سامانه از طریق احراز هویت مرکزی بوده و تنها در شبکه داخلی دانشگاه در دسترس می‌باشد. لذا جهت ارتباط با سامانه از خارج دانشگاه می‌بایست از UTVPN (راهنما) استفاده نمائید.
 

جهت آشنایی با نحوه کارکرد سامانه می‌توانید از لینک‌های راهنمای زیر استفاده نمائید:

راهنمای نحوه ارزیابی عملکرد

راهنمای تکمیل فرم "توافقنامه"

راهنمای تکمیل فرم "ثبت وقایع حساس"

راهنمای تصویری نحوه استفاده از سامانه

جهت آشنایی با دستورالعمل مدیریت عملکرد کارکنان می‌توانید از لینک‌های راهنمای زیر استفاده کنید:

دستورالعمل مدیریت عملکرد کارکنان

بروشور تصویری آشنایی با مدیریت عملکرد کارکنان

راهنمای تصویری مدیریت عملکرد کارکنان

جهت مشاهده کارنامه ارزیابی می‌توانید از لینک راهنمای زیر استفاده نمائید:

راهنمای مشاهده کارنامه ارزیابی سال ۹۵